O mně

MISTRYNĚ K NÁVRATU DO SOULADU S DUŠÍ

Mám schopnost načítání nastavení a kvalit duše. Rozumím energetickým zákonitostem. Pomáhám lidem uvidět a znovu se napojit na pravou podstatu jejich duše, rozhodovat se na základě toho, co jejich duše chce a dostahovat cílů, které jsou v souladu s ní. Pracuji i s portálem času.

Když to mám říci prakticky: provádím lidi např. traumatickými situacemi, které zažili. I těmi, které si vědomě nepamatují. Podívají se přesně do času a příběhu, kde určitý problém vzniknul. Vedu je tak, že si to sami zpracují, sami uvolní své emocionální (energetické) bloky a tím se jim uleví v současném životě i do budoucna. Změní si tím svoji energii/frekvenci. Přestanou mít nutkání se chovat v určitých situacích jinak, než jak vědomě chtějí.


NAVIGACE DŽUNGLÍ PODVĚDOMÍ A ZABLOKOVANÝCH POCITŮ

Dokážu identifikovat bloky, strachy a limitující přesvědčení, která lidem brání vyjadřovat sami sebe svým autentickým způsobem. Pomáhám jim žít život, po kterém touží, právě na základě jejich nastavení duše.

Moje energie je sjednocující, proto umím propojit i zdánlivě neslučitelné věci, např. i desítky různorodých limitujících přesvědčení. Toto vede k obrovské efektivitě mých terapií. Zároveň situaci nadlehčuji a rozjasňuji. Proto lidé v mojí přítomnosti snadněji vidí sami sebe a svoji situaci či problém z jiného úhlu, z většího nadhledu a lehce si to zpracovávají. Často mi říkají, že po terapii mají pocit, jako by ze sebe shodili velkou tíhu, kterou nosili po celý život.


Umím naslouchat, ale umím také poukázat na nesrovnalosti, které okamžitě zaznamenám.

Jsem analytik a pečovatel. Jsem schopná rozebrat situaci, problém nebo výzvu do nejmenšího detailu a vést člověka si to tam všechno zpracovat. Protože vím, že všechno se vším souvisí.

Navíc ti podám (z tuctu technik, které ovládám) přesně tu nejvhodnější. A další techniky neustále objevuji. Ne že bych se je učila, spíš vědomě objevuji, že je podvědomě dávno znám a tříbím si svoji schopnost je vědomě používat.


Několik mých videí...